ข่าวดีปีใหม่ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เริ่ม1ม.ค.63

0
342

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้มีผลวันที่ 1 ม.ค.63 โดยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกทม.และปริมณฑลเป็น 331 บาท และมากสุดที่วันละ 336 บาท

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลวันที่ 1 ม.ค.63

ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 336 บาท ในจ.ชลบุรีและภูเก็ต ,วันละ 335 บาท จ.ระยอง , วันละ 331 บาท ในกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และวันละ 330 บาท ในจ.ฉะเชิงเทรา มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา