เงินค่าเกี่ยวข้าว รัฐจ่ายแล้ว ไปเช็คได้เลย

0
78

เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว หลายๆท่านคงอยากจะทราบว่ารัฐบาลได้โอนเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้หรือยัง เพราะบางส่วนทางรัฐบาลได้มีการโอนให้แล้ว บางพื้นที่ที่ไม่อยากเสียเวลาออกมากดก็สามารถเช็คในแอฟได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาสำหรับเงินค่าเกี่ยวข้าวที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท เป็นจำนวน20 ไร่นั้น ก็ได้เริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เริ่มจ่ายวันนี้วันแรกผ่าน ธกส โดยรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562ทับ63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ส่วนใครได้รับบ้าง เช็กได้ที่นี่

ค่าเกี่ยวข้าว

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส จะเป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริง และไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เงื่อนไขมีอะไรบ้าง พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล (เว้นแต่เกษตรกร จะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1)

เท่าไหร่ อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่ เริ่มจ่ายเงินผ่าน ธกส ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธค 62 ถึง 30 กย 63 ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ตรวจสอบผลว่าคุณได้รับเงินหรือไม่

เข้าไปที่เวปไซด์ https://chongkho.inbaac.com/

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดค้นหาเพียงเท่านี้ท่านก็จะทราบว่าเงินของท่านได้ถูกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วหรือยัง

รัฐบาลทยอยโอนให้เกือบทุกจังหวัดแล้วอย่าลืมเช็คกันนะคะ

ขอบคุณ ไทยรัฐ